Refrigeration Equipment

Külmakeskus OÜ pakub klientidele kõige kaasaegsemaid külmaseadmeid, koos õige külmavajaduse arvutusega. Modern cold storage equipment saves energy.

Our Works